Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 2015 t/m 2016

Dit item is verlopen op 22-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-11-2017
Soort bekendmaking: Overig

Hiermee is de uitvoering van de Wmo 2015 (Beschermd Wonen) opgedragen aan de gemeente Rotterdam. Deze overeenkomst is verlengd tot en met 31-12-2017. Ook het bijbehorende mandaat- en volmachtbesluit is verlengd tot en met 31-12-2017 (met terugwerkende kracht per 1-1-2017). Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie. Het besluit  ligt ter inzage in het gemeentehuis en is online beschikbaar.