Rotterdam-Albrandswaard, Willem Baretszstraat 49- Kennisgeving ontwerpbeschikking Suvitec Service & Distribution BV

Dit item is verlopen op 07-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-01-2019
Soort bekendmaking: Overig

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Survitec Service & Distribution BV

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard hebben op 8 maart 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Survitec Service & Distribution BV voor de inrichting aan de Willem Barentszstraat 49, 3165 AA  Albrandswaard.

De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor de inspectie en onderhoud van reddings- en (brand)veiligheidsmiddelen, waaronder de opslag van 3000 kg netto explosieve massa aan noodsignalen van de

ADR-klasse 1.4S/G, ten behoeve van de maritieme en off-shore industrie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 januari 2019 tot en met 

7 maart 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer R. Farla van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 33.

Zaaknummer: 999977655.