Rotterdam- Albrandswaard, Willem Barentszstraat 49 het verbouwen van de opslagloods en plaatsten van opslagtank en hekwerk

Dit item is verlopen op 08-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-01-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AA49

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Willem Barentszstraat 49  3165 AA Rotterdam-albrandswaard (A180307148), voor het verbouwen van de opslagloods en het plaatsen van opslagtank en een hekwerk 

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.