Rotterdam-Albrandswaard, Abel Tasmanstraat 11 wijzigen gevels bedrijfspand, plaatsen reclamewand en hekwerk

Dit item is verlopen op 14-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AM11

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Abel Tasmanstraat 11  3165 AM Rotterdam-Albrandswaard (A190309769), voor het wijzigen van de gevels van het bedrijfspand, het bouwen van een reclamewand en het plaatsen van nieuwe hekwerken (20-12-2019);

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.