Richtlijnen voor de uitvoering 2017 re-integratie en tegenprestatie Albrandswaard gewijzigd

Dit item is verlopen op 29-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: Overig

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maakt bekend dat zij de richtlijnen heeft gewijzigd voor de uitvoering van re-integratie en de tegenprestatie (Participatiewet). Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Al via telefoonnummer (0180) 698 709. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.