Rhoon Zwaluwenlaan 1 t/m 33, nieuwbouw woonzorgcomplex

Dit item is verlopen op 09-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161TW1, 3161TW3, 3161TW5, 3161TW7, 3161TW9, 3161TW11, 3161TW13, 3161TW15, 3161TW17, 3161TW19, 3161TW21, 3161TW23, 3161TW25, 3161TW27, 3161TW29, 3161TW31, 3161TW33

Verleende omgevingsvergunning:

Zwaluwenlaan 1 tot en met 33  3161 TW Rhoon (A190309768), voor de nieuwbouw van woon-zorgcomplex 'Klepperwei' (verz. 28-05-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.