Rhoon, Zilvervloot 2 t/m 44 en Regenboog 150 t/m 156, nieuwbouwoptie's van 26 twee-onder-een-kapwoningen

Dit item is verlopen op 04-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162XP2, 3162XP4, 3162XP6, 3162XP8, 3162XP10, 3162XP12, 3162XP14, 3162XP16, 3162XP18, 3162XP20, 3162XP22, 3162XP24, 3162XP26, 3162XP28, 3162XP30, 3162XP32, 3162XP34, 3162XP36, 3162XP38, 3162XP40, 3162XP42, 3162XP44, 3162XA150, 3162XA152, 3162XA154

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zilvervloot 2 t/m 44 3162 XP Rhoon (even) en  Regenboog 150 t/m 156 3162 XA Rhoon (even) (A200309856), voor de nieuwbouwoptie's van 26 twee-onder-een-kapwoningen  (verz.23-03-2020).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 04-05-2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.