Rhoon, Zilvervloot 2 - het bouwen van een serre met een kelder

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162XP2

Verleende omgevingsvergunning:

Zilvervloot 2  3162 XP Rhoon (A200309826), voor het bouwen van een serre met een kelder 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.