Rhoon Stationsstraat 5, uitbreiden tuincentrum en aanleggen van watercompensatie

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161GH5

Verleende omgevingsvergunning:

Stationsstraat 5  3161 GH Rhoon (A200310196), voor het uitbreiden van een tuincentrum en het aanleggen van watercompensatie (verz. 15-06-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.