Rhoon, Slotsedijk 190 - het herbouwen van een verblijfsruimte, het vergroten van een schuur en het slopen van een garage

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161PH190

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Slotsedijk 190  3161 PH Rhoon (A180308263), voor het herbouwen en uitbreiden van een verblijfsruimte, vergroten van de schuur en slopen van de garage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 17-01-2019 tot en met 28-02-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.