Rhoon Sering 14, realiseren aanbouw

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161CT14

Verleende omgevingsvergunning:

Sering 14  3161 CT Rhoon (A200310215), voor het realiseren van een achteraanbouw met verhoogd dak aan de bestaande woning  (verz. 23-06-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.