Rhoon, Rohodenstaat 2 en 4 - het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is verlopen op 13-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161BG2, 3161BG4

Verleende omgevingsvergunning:

Rhodenstraat 2  en 4  3161 BG Rhoon (A190309316), voor het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.