Rhoon Rijsdijk 50, bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161HR50

Verleende omgevingsvergunning:

Rijsdijk 50  3161 HR Rhoon (A200309988), voor het bouwen van een woning (verz. 28-09-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.