Rhoon, Regenboog 254, intern verbouwen woning

Dit item is verlopen op 30-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162XA254

Verleende omgevingsvergunning:

Regenboog 254  3162 XA Rhoon (A200309851), voor het intern verbouwen van de woning (verz. 03-02-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.