Rhoon Lijsterlaan 4, aanbrengen reclamebord

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161TG4

Verleende omgevingsvergunning:

Lijsterlaan 4  3161 TG Rhoon (A200310611), voor het aanbrengen van een reclamebord aan de voorgevel van het pand  (verz. 22-09-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.