Rhoon, Kwartslaan 4 - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162RD4

Verleende omgevingsvergunning:

Kwartslaan 4  3162 RD Rhoon (A200310434), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.