Rhoon, Koperhoek 80C - het splitsen van een adres en het plaatsen van reclame uiting op de bovenkant van het pand

Dit item is verlopen op 11-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162LA80c

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Koperhoek 80 c  3162 LA Rhoon (A190308753), voor het splitsen van een adres het plaatsen van een reklame uitting op de bovenkant van het pand

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.