Rhoon, Kleidijk 120, bouwen geitenhok

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161EK120

Verleende omgevingsvergunning:

Nabij de woning Kleidijk 120  3161 EK Rhoon (A200309995), voor het bouwen van een geitenhok type "hooiberg" (verz. 16-03-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.