Rhoon Jan van Herwijnenlaan 48, plaatsen perceelafscheiding

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161DX48

Verleende omgevingsvergunning:

Jan Van Herwijnenlaan 48  3161 DX Rhoon (A200309984), voor het plaatsen van een perceel-afscheiding (verz. 27-05-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.