Rhoon Jan Kooijmanlaan 6, verbouwen bungalow

Dit item is verlopen op 18-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161HC6

Verleende omgevingsvergunning:

Jan Kooijmanlaan 6  3161 HC Rhoon (A200310438), voor het verbouwen van een bungalow (verz. 07-08-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.