Rhoon Jan Kooijmanlaan 10, bouwen nieuw dak, plaatsen dakkapel en intrene muurdoorbraak

Dit item is verlopen op 09-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161HC10

Verleende omgevingsvergunning:

Jan Kooijmanlaan 10  3161 HC Rhoon (A200310186), voor het bouwen van een nieuw dak, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een interne muurdoorbraak (verz. 28-05-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.