Rhoon Irenestraat 15, realiseren nokverhoging en plaatsen dakkapel

Dit item is verlopen op 28-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161AG15

Verleende omgevingsvergunning:

Irenestraat 15  3161 AG Rhoon (A200310454), voor het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel op het voordakvlak (verz. 16-09-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.