Rhoon, Groene kruisweg, Dorpsdijk, Debussystraat en Ravelstraat - het kappen van 6 bomen

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Verleende omgevingsvergunning:

Groene kruisweg, Dorpsdijk, Debussystraat en Ravelstraat te Rhoon (A190309739), voor het kappen van 6 bomen

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.