Rhoon Achterdijk 25, realiseren dakopbouw en uitbouw 1e verdieping

Dit item is verlopen op 09-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161EA25

Verleende omgevingsvergunning:

Achterdijk 25  3161 EA Rhoon (A200309957), voor het realiseren van een dakopbouw en uitbouw op de eerste verdieping (verz. 28-05-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.