Poortugaal Zwaardijk 11, 11a t/m 11r, nieuwbouw zorgcentrum

Dit item is verlopen op 28-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176PT11, 3176PT11a, 3176PT11b, 3176PT11c, 3176PT11d, 3176PT11e, 3176PT11f, 3176PT11g, 3176PT11h, 3176PT11i, 3176PT11j, 3176PT11k, 3176PT11l, 3176PT11m, 3176PT11n, 3176PT11o, 3176PT11p, 3176PT11q, 3176PT11r

Verleende omgevingsvergunning:

Zwaardijk 11, Zwaardijk 11 a t/m 11 r  3176 PT  Poortugaal (A200310247), voor de nieuwbouw van een zorgcentrum (verz. 16-09-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.