Poortugaal Zadelmaker 4, plaatsen dakkapel

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171HL4

Verleende omgevingsvergunning:

Zadelmaker 4  3171 HL Poortugaal (A200310651), voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verz. 05-10-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.