Poortugaal Willem Alexanderlaan 5, verbouw woning en wijzigen voorgevel

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171CR5

Verleende omgevingsvergunning:

Willem Alexanderlaan 5  3171 CR Poortugaal (A200310439), voor het intern verbouwen van de woning en het wijzigen van de voorgevel (verz. 12-08-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.