Poortugaal Wilhelmina Geevestraat 19, uitbreiden woonruimte aan zijgevel

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172VC19

Verleende omgevingsvergunning:

Wilhelmina Geevestraat 19  3172 VC Poortugaal (A200310260), voor het uitbreiden van de woonruimte aan de zijgevel van de woning (verz. 12-08-2020).

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.