Poortugaal, 't Wiel 2 - het vervangen van een fietsenberging

Dit item is verlopen op 27-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176BJ2

Verleende omgevingsvergunning:

'T Wiel 2  3171 BJ Poortugaal (A190308696), voor het vervangen van de fietsenberging 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.