Poortugaal, kerkstraat 24 - het bouwen van een dakopbouw

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171GG24

Verleende omgevingsvergunning:

Kerkstraat 24  3171 GG Poortugaal (A190309260), voor het bouwen van een dakopbouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.