Poortugaal Albrandswaardseweg kavel 4 tussen 106 en 120, bouwen vrijstaande woning

Dit item is verlopen op 30-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172XC

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Albrandswaardseweg kavel 4 - tussen nr. 106 en 120  3172 XC Poortugaal (A200310049), voor het bouwen van een vrijstaande woning  (04-06-2020);

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.