Poortugaal, Albrandswaardseweg 95 - het plaatsen van vloeibare co2 tank en hekwerk

Dit item is verlopen op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-04-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171XA95

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Albrandswaardseweg 95  3171 XA Poortugaal (A180307568), voor het plaatsen van vloeibare co2 tank en een hekwerk

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.