Poortugaal Albrandswaardseweg 84 b, verbouw voetbalkantine tot fitclub en aanbrengen gevelreclame

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172XC84b

Verleende omgevingsvergunning:

Albrandswaardseweg 84 b  3172 XC Poortugaal (A200310633), voor het verbouwen en gebruiken van de voetbalkantine tot een fitclub en het aanbrengen van 2 gevelreclame-uitingen (verz. 07-10-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.