Poortugaal Albrandswaardseweg 84 a, uitbreiden verenigingsgebouw

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172XC84a

Verleende omgevingsvergunning:

Albrandswaardseweg 84 a  3172 XC Poortugaal (A200310594), voor het uitbreiden van het verenigingsgebouw met aanbouw kleedkamers en opbouw bestuursruimte (verz. 08-10-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.