Poortugaal Albrandswaardseweg 3, realiseren bestemming wonen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171AD3

Verleende omgevingsvergunning:

Albrandswaardseweg 3  3171 AD Poortugaal (A200310011), voor het realiseren van de bestemming wonen (verz. 03-06-2020);

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.