Mandaatbesluit

Dit item is verlopen op 16-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-02-2018
Soort bekendmaking: Overig

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maakt bekend dat zij

in haar vergadering van 14 november 2017 mandaten en volmachten heeft verleend aan:

  1. de klantmanagers schulddienstverlening van de BAR-organisatie, de directeur en de medewerkers van PLANgroep B.V. om rechtshandelingen en besluiten te nemen in het kader van de schulddienstverleningstrajecten aan de inwoners van de gemeente binnen de kaders van de wet, gemeentelijk beleid en de dienstverleningsovereenkomst;
  2. de directeur en de medewerkers van PLANgroep B.V. om procesbesluiten te nemen voor rechtsgedingen inzake schulddienstverlening aan de inwoners van de gemeente.

De burgemeester van de gemeente Albrandswaard maakt bekend dat hij op 14 november 2017 een machtiging heeft verleend aan de directeur en de medewerkers van PLANgroep B.V. om de gemeente te vertegenwoordigen in bestuurs- en privaatrechtrechtelijke procedures met betrekking tot de schulddienstverlening aan de inwoners van de gemeente.

De besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis