Mandaatbesluit kassier en subkassier publiekszaken

Dit item is verlopen op 08-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176PD

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht maakt bekend dat zij heeft besloten om de bevoegdheden opgenomen in de Werkinstructie kassier en subkassier publiekszaken te mandateren aan het afdelingshoofd,  aangewezen kassier en subkassier van de afdeling Frontoffice.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.