Kennisgeving ontwerpbesluit herziening veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard

Dit item is verlopen op 18-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-05-2018
Soort bekendmaking: Overig

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, burgemeester en wethouders van Albrandswaard en burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van 7 mei 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met 17 juni 2018) het ontwerpbesluit tot herziening van de veiligheidscontour “Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard' ter inzage ligt bij:

  • de provincie Zuid-Holland, op Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;
  • de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5, Poortugaal.

Het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour is beschikbaar via de website van de Provincie Zuid-Holland en de website van Overheid.nl. Tevens kunt u het ontwerpbesluit onderaan deze pagina downloaden.

Toelichting

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam zijn voornemens een herziene veiligheidscontour vast te stellen rond de Eemhaven in Rotterdam en het Distripark in Albrandswaard. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat het geen onnodige beperkingen betekenen voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden over het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Het betreft zienswijzen die verband houden met de voorgestelde wijziging ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard. Uw zienswijze stuurt u naar één van de volgende adressen:

  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, t.a.v. dhr. A. Kazen, Postbus1000, 3160 GA Rhoon
  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. dhr. L. Noordam, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag