Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-02-2020
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161GN17, 3172XB194

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

Dienstenstraat 17, 3161 GN, Rhoon, A2B Woodworkx B.V. (440890)

Horeca

Albrandswaardsedijk 194, 3172 XB, Poortugaal, Abel Grand Cafe Restaurant (315633)

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.