Kennisgeving activiteitenbesluit 4e kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162LA122, 3165AL22

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Overige dienstverlening

Koperhoek 122, 3162 LA, Rhoon, SIGHT Landscaping B.V. (952248)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Marco Polostraat 22, 3165 AL, Rotterdam Albrandswaard, Prologis Realty LXXVI B.V. (317677)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.