Kennisgeving activiteitenbesluit 2e kwartaal 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-08-2019
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162LA6e, 3162

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Metaalelectrobedrijven

  • Koperhoek 6e, 3162 LA Rhoon, Saab Technologies B.V. (953582)

 Motorvoertuigen/ -herstel

  • Rhoonse Baan 22, Rhoon, Autostrada Investments B.V. (953462)

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.