Kennisgeving activiteitenbesluit 1e kwartaal 2020

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-05-2020
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162WJ12

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Hof van Portland 12, 3162 WJ Rhoon, Albert Heijn (425200)

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.