Kennisgeving activiteitenbesluit 1e kwartaal 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-04-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161CJ238, 3161WG15, 3161EL4, 3161EP7, 3165AM33

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Horeca

Dorpsdijk 238, 3161 CJ Rhoon, Partycentrum 't Veerhuys (402888)

Strawinskiplein 15, 3161 WG Rhoon, Chinees Specialiteiten Restaurant Fountain (314132)

Houden van dieren

Korteweg 4, 3161 EL Rhoon, A.Vos (315518)

Nieuweweg 7, 3161 EP Rhoon, High Flown Stud (402246)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Abel Tasmanstraat 33, 3165 AM Rotterdam-Albrandswaard, KLG Europe Rotterdam B.V. (318901)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.