Kennisgeving Activiteiten besluit vierde kwartaal 2017 en eerste kwartaal 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AA49, 3172AB1

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Groot- en detailhandel

Willem Barentszstraat 49, 3165 AA, Rotterdam-Albrandswaard, Survitec Service & Distribution B.V. (950943)

Zorg

Kijvelandsekade 1, 3172 AB, Poortugaal, Tbs Kliniek De Kijvelanden (402237).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.