De heer R. Hoeba

Dit item is verlopen op 20-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-09-2020
Soort bekendmaking: Kennisgeving voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken bekend dat de gemeente het voornemen heeft onderstaande persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

Op basis van dit voornemen wordt onderstaande persoon in de gelegenheid gesteld om, gedurende vier weken na verzending van het voornemen, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Indien de gemeente Albrandswaard geen nadere adresinformatie ontvangt dan wordt deze persoon, na deze periode van vier weken, uitgeschreven uit de BRP. 

De heer R. Hoeba 07-07-1971; voornemen verstuurd op 22-09-2020.