De heer A. Konijnendijk

Dit item is verlopen op 25-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-08-2020
Soort bekendmaking: Besluit ambtshalve opneming vertrek uit Nederland in Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard heeft besloten van onderstaande persoon het vertrek uit Nederland op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP):

De heer A. Konijnendijk, geboren op 04-10-1962; besluit verstuurd op 27-08-2020.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit.

Bel eerst op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur met de afdeling Backoffice via het nummer (010) 506 11 11. Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Hoe dit moet leest u op de pagina over bezwaar maken.