Beleidsplan 2018 - 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Dit item is verlopen op 02-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-12-2017
Soort bekendmaking: Overig

Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan 2018 - 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vastgesteld. Ter uitvoering van het beleidsplan hebben het college en de burgemeester besloten mandaat en volmacht te verlenen aan de gemeente Rotterdam. Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2018. De besluiten (dus zowel het beleidsplan als het mandaatbesluit) liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn online beschikbaar.