Aanwijzingsbesluit kassier publiekszaken

Dit item is verlopen op 08-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-10-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176PD

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft besloten de beleidsmedewerkers B van de afdeling Frontoffice, aan te wijzen als kassier publiekszaken als bedoeld in de Werkinstructie kassier en subkassier publiekszaken.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 9 oktober 2018.