Voorbereidingsbesluit Hof van Spui fase 2

Dit item is verlopen op 16-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-01-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2017 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de gronden behorende tot het plandeel ‘Hof van Spui fase 2’ in Rhoon. Het voorbereidingsbesluit geldt één jaar en treedt in werking op 5 januari 2018.
Voor het plandeel ‘Hof van Spui fase 2’ in Rhoon is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel ontwikkelingen die niet passen in dit nieuwe bestemmingsplan te voorkomen.

Inzage

Voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart :

  • Van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018.
  • Landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Identificatie nummer: NL.IMRO.0613.VBBHofvSpuifase2-VST2

Bezwaar / beroep

Het is niet mogelijk tegen het voorbereidingsbesluit in bezwaar of beroep te gaan.