Rotterdam-Albrandswaard, Marco Polostraat 22, 3165 AL - het aanbrengen van een gevelreclame

Dit item is verlopen op 06-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AL22

Verleende omgevingsvergunning:

Marco Polostraat 22  3165 AL Rotterdam-albrandswaard (A190309288), voor het aanbrengen van een gevelreclame

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.